VRÁCENÍ

Poučenie o odstúpení od zmluvy / vrátenie

ROZŠÍRENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA 90 DNÍ
Aby sme splnili vaše očakávania, rozšírili sme právo na odstúpenie od zmluvy na 90 dní. Len pre produkty označené ako ekvivalenty (ako v značke produktu, tak vo variante „vybrať produkt“).
Okrem toho povoľujeme vrátenie vyššie uvedených produktov po ich použití (testovaní).

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa, kedy fyzickú držbu tovaru získate vy alebo vami určená tretia strana ako dopravca, ktorú ste uviedli.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (PC Beskidy Sp. z o.o., Górnicza, 1, 32-332 Bukowno, info@parizske.sk, telefón: +421 220 924 234) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy zmluvu jednoznačným vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (ktorý nie je povinný) a zaslať ho na našu adresu spolu s vráteným produktom.

Pre dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať informácie týkajúce sa uplatnenia vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred termínom na odstúpenie od zmluvy.

ÚČINNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré od vás obdržíme. Okamžite vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia iného ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný nami). V každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu uhradíme rovnakými platobnými metódami, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak. Vo všetkých ostatných prípadoch vám nebudú vrátené žiadne poplatky.

Môžeme zadržať vrátenie peňazí, kým nedostaneme položku alebo kým nám nebude poskytnutý dôkaz o jej vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Zašlite nám prosím položku späť alebo ju odovzdajte okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Termín je dodržaný, pokiaľ je položka vrátená pred uplynutím lehoty 14 dní. Pokiaľ bude zaslané späť po 14 dňoch – budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru.
Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty vecí vyplývajúcich z jej používania iným spôsobom, než akým bol nevyhnutný pre stanovenie povahy, charakteristík a fungovania vecí.

POZOR!!! Neprijímame vrátenia, ktoré ste uložili do skrinky na zásielky, ktoré nám posielate na dobierku.

Zákazníci oprávnení k bezplatnému vráteniu môžu využiť bezhotovostnú formu odoslania prostredníctvom Zásilkovne alebo Packeta. Pre tento účel vás prosíme, aby ste nás kontaktovali našou zákazníckou podporou a získali kód odoslania. Po získaní kódu môžete balík s vráteným tovarom odoslať z akéhokoľvek miesta výdaja Zásilkovne alebo Packeta. Personál výdajného miesta vytlačí štítok a vystaví potvrdenie o odoslaní.

Stiahnite si formulár na vrátenie