Pravidlá propagačnej akcie SMART90

  1. Tieto pravidlá stanovujú podmienky marketingovej propagácie SMART90 v internetovom obchode parizske.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť PC Beskidy Sp. z o.o. so sídlom v Bukowne, ulica Leśna 44, 32-332 Bukowno, Poľsko. 2. Propagácia prebieha v období od 26.04.2024 od 00:01 hodín do doby odvolania spoločnosťou PC Beskidy Sp. z o.o. O nákupe počas trvania propagácie rozhoduje dátum a čas podania objednávky v internetovom obchode. 3. Propagácia zahŕňa produkty značky Paris Perfumes a nie je kombinovateľná s inými propagáciami.
  2. Počas trvania akcie môže zákazník využiť zľavu platnú na produkty Paris Perfumes za nasledujúcich podmienok:
  • zľava vo výške 20% na každý 2., 6., 10. produkt, atď.
  • zľava vo výške 50% na každý 3., 7., 11. produkt, atď.
  • zľava vo výške 90% na každý 4., 8., 12. produkt, atď.
  1. Organizátor propagácie, firma PC Beskidy Sp. z o.o., je oprávnený kedykoľvek vykonať zmeny v pravidlách v prípade potreby prispôsobiť pravidlá právnym predpisom, odporúčaniam, rozhodnutiam, interpretáciám, verdiktom, príkazom alebo zákazom oprávnených verejných orgánov týkajúcich sa služieb, zmene (vrátane pridania) služieb, zmene údajov organizátora, predchádzaniu zneužitiu, potrebe opravy chybných alebo nejasných formulácií, ktoré boli zistené v pravidlách, zavedení nových platforiem alebo nástrojov, poskytovaniu služieb, zmene postupov vrátane rezervácie alebo poskytovania služieb. V prípade zavedenia zmien do Pravidiel organizátor o tom informuje na internetovej stránke parizske.sk.